De Windroos

 
 
 

Vakanties en vrije dagen

In de Leerplichtwet staat dat vakantie onder schooltijd niet kan en niet wenselijk is. Alleen als u kunt aantonen dat u een speciaal beroep heeft, waardoor het onmogelijk is om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan, kan extra verlof worden verleend. Het dienstrooster van uw werkgever is geen reden om toestemming te krijgen. Het vakantierooster wordt elk jaar tijdens een directeurenoverleg vastgesteld.

Hieronder het rooster voor het huidige schooljaar:

 

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame