De Windroos

 
 
 

 

Medezeggenschapsraad (MR)

 

Wat doet de MR?

Zaken die regelmatig aan de orde komen zijn bijvoorbeeld de financiën. Van de directie krijgt de MR de financiële stukken toegestuurd om daar naar te kijken en deze te onderzoeken. Eventueel kan daar een externe deskundige bij worden ingeschakeld.
Ook zaken rondom besluitvorming binnen de school, sollicitaties en veiligheid binnen de school worden besproken in de MR.


Klik op de foto voor meer informatie
over de MR-leden
 

Mag je zo'n vergadering bijwonen?

In principe zijn de MR vergaderingen open vergaderingen en kunnen ouders deze vergaderingen bijwonen, tenzij er persoonlijke zaken besproken worden zoals sollicitaties.

 

Hoe komen ouders te weten wat er wordt besproken in de MR?

In de hal van De Windroos hangt een whiteboard. Hierop worden de notulen van de laatste vergadering gehangen. Ook op de website van De Windroos zijn de notulen van de MR-vergaderingen te lezen.
Aan het einde van het schooljaar komt er een jaarverslag van de MR, waarin alle besproken onderwerpen van het jaar worden beschreven. Deze zijn ook terug te vinden op deze website en in de laatste schoolkrant van het jaar.

 

Als ik iets besproken wil hebben in de MR, hoe doe ik dat?

Als er zaken zijn die u besproken wilt hebben in de MR dan kunt u een mailtje sturen naar mr@windroosveenendaal.nl.
Op deze manier kunt u meedenken en meeleven met de zaken die u belangrijk vindt op school.

 

Ik wil ook in de MR, hoe doe ik dat?

Als er een vacature is in de oudergeleding van de MR dan zal er een bericht komen in de maandbrief. U kunt hierop reageren. Ook kunt u een mailtje sturen aan bovengenoemd mailadres. De MR zal dan in een gesprek met u bekijken of u bent wat de MR nodig heeft.


 

 

Notulen

   
12 sept. 2017
Lees meer.....
30 okt. 2017
Lees meer.....
     
     
   
14 dec. 2017
Lees meer.....
06 feb. 2018
Lees meer.....

 Terug

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame