De Windroos

Protocol medische handelingen

(Chronisch) zieke leerlingen krijgen soms medicijnen voorgeschreven die ze onder schooltijd moeten innemen. Bij sommige leerlingen moeten er tijdens de schooldag medische handelingen plaatsvinden. Steeds vaker vragen ouders aan de school om medicijnen te geven of medische handelingen te verrichten.
Maar wanneer mogen leerkrachten medische handelingen verrichten? Hoe regelen we dat zorgvuldig? In het Protocol medische handelingen ten aanzien van leerlingen binnen CPOV zijn afspraken en voorwaarden duidelijk opgeschreven. Ook wie er aansprakelijk is.

Het Protocol kunt u hier downloaden.

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame