De Windroos

 
 
 
 

Onze school

 

Managementteam

Groepsleerkrachten

Ond. Ondersteunend Personeel

Teamfoto

Een impressie

De Vreedzame School

Kinderen die op een basisschool onvoldoende kunnen meekomen of vast zijn gelopen, vinden op onze school voor Speciaal Basisonderwijs een plek. Vaak hebben ze al veel extra ondersteuning gehad, maar konden ze toch niet genoeg voldoende geholpen worden op hun oude school. En alleen komen te staan in de klas is voor niemand leuk. Niet voor het kind, niet voor de ouders en ook niet voor de leerkacht. Het werkt ontmoedigend.

Een kind kan door allerlei oorzaken in de verdrukking komen. Voorbeelden:
- omdat het achterblijft in ontwikkeling;
- omdat er problemen zijn bij het lezen, taal of rekenen (specifieke leerproblemen);
- omdat er problemen zijn in de werkhouding van het kind (bijvoorbeeld faalangst of zwakke concentratie);
- omdat het moeilijk gedrag vertoont.
SBO De Windroos is er speciaal voor al deze kinderen.

Het onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen, zodat ze een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Voor elk kind wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Het leerstofaanbod van ieder kind wordt vastgesteld op basis van de specifieke onderwijsbehoeften, zoals vastgelegd in het ontwikkelingsperspectief.

 

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame