De Windroos

De Vreedzame School

De Windroos streeft ernaar een Vreedzame School te zijn. Daarvoor maken we gebruik van de gelijknamige aanpak die door de hele school wordt gebruikt. Een centraal uitgangspunt bij de Vreedzame School is dat de school een gemeenschap is, waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waarin iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat. In alle groepen worden lessen gegeven over thema’s zoals: groepsvorming en omgaan met elkaar, gevoelens, communiceren en het omgaan met conflicten en het omgaan met verschillen. Het spreekt vanzelf dat de invulling van die lessen aangepast is aan de leeftijd van de kinderen.

De Vreedzame School is echter meer dan een lesmethode alleen. De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en gang van zaken in de groep. Op het plein helpen leerlingmediatoren bij het oplossen van conflicten. Alle leerlingen doen daarbij vaardigheden en ervaringen op die ook in de toekomst nuttig en zinvol blijven.

 Nieuwsbrieven De Vreedzame School

Nieuwsbrief blok 1

Nieuwsbrief blok 2

 

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame