De Windroos

 
 
 
 

Ouders

 

Ouderwerkgroep

Ziekmelding

Verlofaanvraag

 

 

Het is belangrijk dat er een goed en regelmatig contact bestaat tussen leerkracht en ouders/verzorgers. Door tijdige uitwisseling van informatie kunnen we er naar streven om zowel op school als thuis op eenzelfde lijn te zitten.

De deur van de directiekamer staat altijd open voor de ouders. Wilt u er zeker van zijn dat hij tijd voor u heeft, dan kunt het beste een afspraak maken bij de administratie.

Regelmatig zijn er tussentijdse gesprekken met de ouders gepland. De gesprekken worden gehouden tijdens zogenaamde ‘10-minuten-gesprekken' op rapportavonden. De ouders van de schoolverlaters worden uitgenodigd voor een gesprek over de schoolkeuze van het voortgezet onderwijs.

Wanneer daar aanleiding toe bestaat worden ouders ook op andere momenten uitgenodigd voor een gesprek. Dit kan ook op initiatief van de ouders zélf gebeuren.

In het begin van ieder schooljaar vindt er een kennismakingsavond plaats. Op zo'n avond hebben ouders de gelegenheid kennis te maken met de leerkracht en met de andere medewerkers van school.

In de ‘Nieuwsbrief', die elke maand verschijnt, informeren wij ouders over allerlei zaken die betrekking hebben op onze school en op activiteiten van de groepen.

 
 
 

Realisatie: Verbakel Internet & Reclame