Samen durven stralen!

De Windroos is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs in Veenendaal

Samen durven stralen

SBO de Windroos is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs. We willen kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes leren omgaan met hun talenten, mogelijkheden en beperkingen. Kinderen kunnen zich bij ons ontwikkelen, ontplooien en hun zelfvertrouwen vergroten. In een veilig pedagogisch klimaat begeleiden we kinderen in hun ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. 

'Ieder kind staat 'centraal'

Wij geven ieder kind onze maximale aandacht. Ons team van gedreven medewerkers werkt vol passie om elk kind in zijn/haar veelkleurigheid te laten stralen. We beschikken onder andere over een orthopedagoog, maatschappelijk werkster en logopedist. Ieder kind is uniek en verdient een optimaal leerproces.

Samen

Wij zien de school als een gemeenschap. We leren onze leerlingen om betrokken te zijn in de groep, de school, maar ook bij datgene wat er in de leefomgeving gebeurt. We verwachten deze betrokkenheid ook van ouders/verzorgers, omdat we samen sterker zijn dan alleen.  

Durven

Als je merkt dat jouw kleur afwijkend is van de norm, is het soms best spannend om jezelf te blijven. Wij willen een veilige leeromgeving bieden waarin iedereen zichzelf durft te zijn. Als je dat durft kun je de ander ook accepteren in hoe hij/zij is.

Stralen

Veiligheid creëert eigenheid! Jouw unieke kleur mag je laten zien in de veiligheid van de groep, in onze school, maar ook in de maatschappij. Jij maakt de wereld kleurrijker, zodat we samen kunnen stralen!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden als hij/zij beschikt over een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei geeft deze toelaatbaarheidsverklaring af. Zodra u een Toelaatbaarheidsverklaring heeft ontvangen, kunt u uw kind bij SBO de Windroos aanmelden. U bent altijd van harte welkom om kennis te komen maken op onze school!

CPOV

SBO de Windroos is onderdeel van stichting Christelijk Primair Onderwijs Veenendaal en omgeving (CPOV).
De basis waar stichting CPOV voor staat: ‘Goed onderwijs voor ieder kind, want in ieder kind schuilen unieke talenten.’

De vier zekerheden van het  CPOV:
1. Christelijk onderwijs voor ieder kind.
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind.
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie.
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking.

Koersplan CPOV downloaden >>

SWV

Om passend onderwijs mogelijk te maken is het CPOV, dus ook SBO de Windroos, onderdeel van het Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei.

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind (om welke reden dan ook) extra onderwijsondersteuning nodig heeft. In Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei zorgen wij ervoor dat ieder kind in onze regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Schoolbesturen maakten hiervoor samen afspraken over de organisatie van passend (primair) onderwijs. Zo is onderwijsondersteuning goed geregeld voor alle kinderen in ons samenwerkingsverband.

Partners

Om uw kind met zijn/haar veelkleurigheid zo deskundig en passend mogelijk te begeleiden, werken wij veel samen met deskundigen binnen, maar ook buiten school. 

Samen met de nodige specialisten  staan wij garant voor een zo passend mogelijk, op maat gemaakt ondersteuningsplan. 

Video afspelen

Samenwerkingspartners waar we onder andere mee samenwerken:

galerij