Leerlingenraad

Waarom?

We willen onze leerlingen leren zelfstandige, actieve burgers te worden:

 • De leerlingenraad denkt mee en neemt initiatieven om zaken op school te bespreken, veranderen of verbeteren.
 • Kinderen hebben een stem binnen de schoolorganisatie.
 • Kinderen maken spelenderwijs kennis met democratie.
 • Kinderen worden betrokken bij de school.
 • Kinderen zijn (mede)verantwoordelijk.
 • Kinderen krijgen een beter inzicht in de organisatie van een school.

Hoe?

 • In de midden- en bovenbouw worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
 • In elke groep wordt een leerling gekozen die namens de groep het woord voert in de leerlingenraad. 
 • De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter en een notulist.
 • De leerlingenraad komt zes keer per jaar bij elkaar.
 • Bij elke vergadering is de directeur aanwezig als adviseur, begeleider en vraagbaak.
 • De leden van de leerlingenraad bespreken eventuele onderwerpen vooraf in de klassenvergadering en lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen groep.
 • De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar.