Onze school

SBO de Windroos is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De school is een streekschool. De kinderen komen uit Veenendaal en omgeving.

De directeur is  Miranda van den Brink. De kinderen op school zijn verdeeld over 7 groepen. Er werken zowel groepsleerkrachten als onderwijsondersteunend personeel en vrijwilligers op SBO de Windroos.

Onze school is een Protestants Christelijke school voor speciaal basisonderwijs en maakt deel uit van de stichting CPOV. Net als bij de andere scholen van onze stichting is voor onze school de Bijbel uitgangspunt en inspiratiebron. Wij verwachten van ouders en leerlingen met een andere overtuiging, dat zij de identiteit van de school respecteren, zoals de teamleden van SBO de Windroos de overtuiging van ouders en leerlingen respecteren.

SBO de Windroos is een school waar kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes leren omgaan met hun talenten en mogelijkheden en leren omgaan met hun beperkingen. Een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en waar ze hun zelfvertrouwen en zelfkennis weer kunnen vergroten. In een veilig pedagogisch klimaat willen we uw kind begeleiden in zijn/haar ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. 

Het is ons doel een bijdrage te leveren aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Kind, school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders voedt de school het kind op tot een volwaardig, actief en zinvol deelnemer aan de samenleving.

"Het is ons doel een bijdrage te leveren aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs."