Orthopedagoog

De orthopedagoog houdt zich bezig met ingewikkelde leer, gedrag- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen.

In de praktijk betekent dit dat de orthopedagoog zich bezighoudt met:

  • Individuele onderzoekstrajecten (intelligentie- en/of persoonlijkheid).
  • Advisering schoolverlaters.
  • Besprekingen rondom de jongste kinderen.
  • Individuele begeleiding/behandeltrajecten van leerlingen (individueel of in groepsvorm).
  • Gespreksvoering rondom leerlingen en hun hulpvragen met betrokkenen (ouder(s)/verzorger(s), leerkrachten en externen).
  • Advisering rondom complexe hulpvragen.
  • Informatieverstrekking richting ouders/leerkrachten.
  • De orthopedagoog is tevens vertrouwenspersoon en veiligheidsco√∂rdinator.

De psychologische assistent ondersteunt de orthopedagoog in haar taken rondom onderzoekstrajecten.