Aanmelden

Wanneer uw kind een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband heeft, kunt u uw kind aanmelden op SBO de Windroos.

Op de vorige school is al toegewerkt naar de aanmelding (aanmelding kan ook vanuit een voorschoolse voorziening). In het zogenaamde groeidocument heeft de intern begeleider samen met de collega’s van die school alles bijgehouden en de steunpuntcoördinator van het Samenwerkingsverband betrokken. Ook ouders nemen deel aan dit overleg. Met alle betrokkenen kan tot de conclusie worden gekomen dat SBO de Windroos (tijdelijk) een betere plaats is voor uw kind.  Vervolgens zal de aanvraag voor een Toelaatbaarheidsverklaring bij het Samenwerkingsverband worden gedaan. Zodra de Toelaatbaarheidsverklaring afgegeven is, kunt u uw kind aanmelden bij SBO de Windroos. Overigens bent u altijd welkom om de school te komen bekijken en een informatief gesprek te hebben. U kunt daarvoor telefonisch een afspraak maken met ons of u kunt een mail sturen aan marieke.beumer@windroosveenendaal.nl