Groepen

De invloed van de groep is erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Een veilig groepsgevoel creëren heeft daarom prioriteit. Onze groepen zijn kleinschalig. We werken zoveel mogelijk met vaste leerkrachten die zijn gekoppeld aan een specifieke groep.  Onze leerlingen zijn verdeeld over zeven klassen die een eigen letter hebben (At/m G). We streven ernaar om zoveel mogelijk continuïteit te kunnen waarborgen.