Logopedist

Op SBO De Windroos is een logopedist werkzaam, zij is tevens onze leesspecialist. 
In de praktijk betekent dit:

Werkzaamheden logopedist:

  • Screening nieuwe kinderen (indien nodig) op het gebied van taal- spraakontwikkeling.
  • Extra begeleiding op het gebied van spraak en taal (individueel of in groepsverband).
  • Advisering op het gebied van spraak en taal.
  • Contacten met externe logopedie en ouders.

Werkzaamheden leesspecialist:

  • Extra onderzoek naar ondersteuningsbehoeften op het gebied van lezen en spelling.
  • Extra begeleiding op het gebied van lezen en spelling (individueel of in groepsverband).
  • Ondersteunen leerkrachten in aanbod lees- en spellingsonderwijs.
  • Zicht houden op leerlijnen en doelen voor het lees- en spellingsonderwijs.
  • Participeren in aanvraag extern zorgtraject (denk aan dyslexie, TOS etc.).