Logopedist

Op SBO De Windroos is een logopedist werkzaam. 


Werkzaamheden logopedist:

  • Screening nieuwe kinderen (indien nodig) op het gebied van taal- spraakontwikkeling.
  • Extra begeleiding op het gebied van spraak en taal (individueel of in groepsverband).
  • Advisering op het gebied van spraak en taal.
  • Contacten met externe logopedie en ouders.