Ouders / Verzorgers

Wij vinden contact met ouders/verzorgers erg belangrijk. Wij stemmen dit liefst zoveel mogelijk af op uw wensen en behoeften. Hieronder vind u de contactmogelijkheden, wat de bedoeling is van die gesprekken en wanneer ze (ongeveer) plaatsvinden.

Ontmoetingsavond

In de eerste schoolweek wordt er een ontmoetingsavond gehouden voor ouder(s)/verzorger(s) en kinderen. Dit zal aan het begin van de avond zijn. Op deze avond kunnen ouder(s)/verzorger(s) op een informele en ontspannen manier kennismaken met de leerkracht. Zij kunnen even zien waar hun kind zit in de klas en krijgen op papier informatie mee over de groep.

Oudervertelgesprek

In de tweede, derde of vierde schoolweek wordt het oudervertelgesprek gepland. In dit gesprek luistert de leerkracht en vertelt de ouder. Alles wat hij/zij belangrijk vindt voor het kind, kunnen zij doorgeven aan de leerkracht. Wat heeft het kind nodig om dit schooljaar tot een succes te maken? Wat vindt de ouder/verzorger leuk aan zijn/haar kind? Waar is hij/zij goed in? Waar maken zij zich zorgen over? Wat verwachten zij van de leerkracht? In dit gesprek hebben zij gelegenheid dit allemaal te delen met de juf of meester.

Huisbezoek

In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie vinden de huisbezoeken plaats. De leerkracht komt dan thuis langs. Kinderen gedragen zich thuis wel eens anders dan op school, daarom is het voor de leerkracht interessant om het kind eens thuis te zien. En voor ouders is het wellicht ook prettig om in de eigen omgeving een gesprek met de leerkracht te hebben. Kinderen zijn vaak erg blij en trots als hun juf of meester op bezoek komt. Vaak wordt het proces- en resultaatdocument (PRD) besproken bij het huisbezoek. 

Ontmoetingsochtenden

We organiseren drie ontmoetingsochtenden per schooljaar. Ouders kunnen dan een kijkje nemen in de klas van hun kind. Zo kunnen zij de sfeer proeven en zien hoe er gewerkt wordt. Na afloop kunnen de ouders onder het genot van een kopje koffie bijpraten met andere ouders en het onderwijsondersteunend personeel.

Rapportgesprekken

Halverwege het schooljaar en aan het eind van het schooljaar zijn er rapportgesprekken. De leerkracht vertelt dan welke vorderingen het  kind in de afgelopen periode gemaakt heeft, waar het kind moeite mee had/heeft en hoe er in de komende periode verder gewerkt wordt.

Ouderavond 

Elk jaar wordt er een thema-ouderavond georganiseerd. Het onderwerp wisselt van keer tot keer.

Ouderavond voortgezet onderwijs

Voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit de bovenbouw vindt er een ouderavond voortgezet onderwijs plaats, waarbij ouders informatie krijgen over het laatste schooljaar en de stap naar het voortgezet onderwijs. Er wordt uitgelegd hoe het advies van school tot stand komt, welke toetsen het kind gaat doen en welke vormen van voortgezet onderwijs er zijn. Uiteraard is er in de loop van het schooljaar een individueel adviesgesprek waarbij ouders met de leerkracht bespreken welk vervolgonderwijs passend is voor hun kind. 

We vinden het fijn om u te ontmoeten op deze momenten. Als er tussendoor zaken zijn die besproken moeten worden, kunt u natuurlijk altijd terecht bij de leerkracht.

‘Gaaf om met de kinderen op te trekken en ze te zien groeien. Zowel in kennis, lengte als in zelfvertrouwen.’ Juf Linda