Maatschappelijk werk(st)er

De maatschappelijk werk(st)er zorgt bijvoorbeeld voor begeleiding van ouders, kind en leerkracht, als er vragen zijn rond de thuissituatie. Op dit moment is er geen maatschappelijk werkster werkzaam op onze school.

In de praktijk betekent dit dat de maatschappelijk werk(st)er zich bezighoudt met:

  • Een luisterend oor bieden aan ouders bij vragen over de kinderen en de zorgen die opvoeden en begeleiden soms met zich meebrengen.
  • Met ouders meekijken en meedenken over oplossingen en mogelijkheden
  • Contacten leggen en onderhouden met hulpverlening, als ouders het willen ook samen de eerste contacten leggen.
  • Deelname aan de zorgteam overleggen op school.
  • Deelname aan Commissie van begeleiding.
  • Deelname aan overleggen rond het jonge kind.
  • Aanvragen doen bij het Jeugdsportfonds in situaties dat er thuis geen financiële middelen zijn voor een sportclub of hobby.
  • Initiëren van en deelnemen aan oudermomenten op school.
  • Mede organiseren van ouderavond.
  • Huisbezoeken, waar gewenst