Vacature

Wil je werken op de leukste school van Veenendaal? Maak vrijblijvend een afspraak en ontdek het zelf….

Bel 0318-514389 of mail naar info@windroosveenendaal.nl

 

 

 

Hoe ziet jouw profiel als groepsleerkracht eruit?
We zoeken iemand met een protestants-christelijke levensovertuiging die bewust meeleeft met een kerkelijke gemeenschap.

Je herkent jezelf en wil aansluiten bij onze visie op onderwijs en beschikt over een afgeronde PABO-opleiding.

Je hebt affiniteit met het kind met extra ondersteuningsbehoeften en denkt positief in mogelijkheden en oplossingen.

Communiceren en samenwerken met kinderen, collega’s en ouders vind jij belangrijk, waarbij je een leer-en leefklimaat kan scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd voelen. Hierbij ben je flexibel in denken en handelen en wil je met- en van elkaar leren!

SBO de Windroos

SBO de Windroos is een Christelijke school voor speciaal basisonderwijs. De school is een streekschool. De kinderen komen uit Veenendaal en omgeving en zijn verdeeld over 8 groepen. Er werken 13 groepsleerkrachten, 13 andere medewerkers en 4 vrijwilligers.

SBO de Windroos is een school waar kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes leren omgaan met hun talenten en mogelijkheden en leren omgaan met hun beperkingen. Een school waar kinderen zich kunnen ontwikkelen en ontplooien en waar ze hun zelfvertrouwen en zelfkennis weer kunnen vergroten. In een veilig pedagogisch klimaat willen we de kinderen begeleiden in hun ontwikkeling op weg naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid.

Wij geven ieder kind onze maximale aandacht. Ons team van gedreven medewerkers werkt vol passie om elk kind in zijn / haar veelkleurigheid te laten stralen. We beschikken onder andere over een orthopedagoog, maatschappelijk werkster en logopedist. Ieder kind is uniek en verdient een optimaal leerproces.

Het is ons doel een bijdrage te leveren aan de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Kind, school en ouders zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind. Samen met de ouders voedt de school het kind op tot een volwaardig, actief en zinvol deelnemer aan de samenleving. Voor meer informatie zie www.windroosveenendaal.nl

We bieden jou een school met een enthousiast en collegiaal team dat werkt aan goed onderwijs en uitgaat van de mogelijkheden van de leerlingen. Er zijn ervaren collega’s om je heen met wie je kunt samenwerken in een omgeving waar je jezelf mag zijn en je jouw talenten verder kunt ontwikkelen.

CPOV

De organisatie CPOV telt 13 scholen. In Veenendaal kennen we 10 scholen voor regulier basisonderwijs en 1 SBO-school en in Ochten 1 school en in Zetten 1 school voor regulier basisonderwijs.
Ongeveer 350 medewerkers geven onderwijs aan circa 3500 kinderen.

De vier zekerheden van CPOV zijn:

1. Christelijk onderwijs voor ieder kind!
2. Toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind!
3. Onderwijs voor ieder kind door medewerkers met passie!
4. Onderwijs voor ieder kind vanuit verbinding en samenwerking!

Onze kernwaarden zijn: vertrouwen, veiligheid, verbinding, plezier en passie.
Deze zekerheden en waarden zijn in onze strategische koers 2019-2023 nader uitgewerkt tot een plan, waarin meetbaar, merkbaar en zichtbaar wordt gemaakt waar we de komende vier jaren voor staan.
Meer informatie over de stichting is op onze website te verkrijgen: www.cpov.nl