Remedial teacher

Een remedial teacher begeleid leerlingen binnen of buiten de groep die extra hulp nodig hebben naast de begeleiding van de eigen leerkracht. 

In de praktijk betekent dit dat onze remedial teacher zich bezig houdt met:

  • Het uitvoeren van onderzoeken/toetsen die zicht geven op de onderwijsbehoeftes van kinderen. 
  • Het opstellen van individuele handelingsplannen.
  • Het geven van extra ondersteuning in of buiten de groep.
  • Ondersteunen van leerkrachten door het geven van handelingsadviezen en tips.
  • Deelnemen aan vergaderingen met alle betrokkenen die speciale zorg aan de kinderen verlenen.
  • Overleg hebben met de intern begeleider.
  • Onderhouden van contacten met ouders van leerlingen die extra zorg nodig hebben.