Intern begeleider

Op SBO de Windroos werken twee intern begeleiders (IB-ers). Zij hebben onder meer als taak om de hulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben te coördineren.

In de praktijk betekent dit dat de intern begeleiders zich bezig houden met:

 • Coördineren van alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg.
 • Ondersteunen leerkrachten bij het begeleiden van kinderen met specifieke onderwijsbehoeftes.
 • Opstellen van procedures en richtlijnen.
 • Opstellen van proces- en resultaatdocumenten en het coördineren van het bijstellen daarvan.
 • Coördineren van de plaatsing in een groep van nieuwe leerlingen.
 • Coördineren groepsindeling nieuw schooljaar.
 • Coördineren van onderzoek en mogelijke vervolgstappen.
 • Coördineren bijhouden opbrengsten van ons onderwijs.
 • Voorbereiden en ook voorzitten van zorgteambesprekingen, leerlingbesprekingen en groepsbesprekingen.
 • Contacten onderhouden met externe instanties.
 • Vormgeven van onderwijskundig beleid in samenwerking met de directie (ontwikkelen, uitvoeren en evalueren).