Je bekijkt nu Blok 1: We horen bij elkaar!

Blok 1: We horen bij elkaar!

Onze school werkt met het programma van de Vreedzame School.

Dit programma wil  een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers.

U als ouders  en wij als leerkrachten hebben de taak om  onze  kinderen voor te bereiden op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.

De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.

De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.

Met het programma van De Vreedzame School leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan. 

De kinderen leren op een democratische  manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken  in de groep. 

Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een  werkklimaat waarin veel geleerd kan worden. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u natuurlijk langskomen of kijken op   www.vreedzaam.net. 

Blokken van het programma

De Vreedzame School is een programma voor de hele school. Het programma is zo opgebouwd dat  in alle groepen dezelfde 6 thema’s / blokken aan bod komen:

Blok 1 We horen bij elkaar (over groepsvorming omgaan met elkaar) 

Blok 2 We lossen conflicten zelf op (leren omgaan met conflicten)

Blok 3 We hebben oor voor elkaar (over communicatie)

Blok 4 We hebben hart voor elkaar(over gevoelens)                                                 

Blok 5 We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)

Blok 6 We zijn allemaal anders (over verschillen en overeenkomsten). 

In alle groepen wordt gedurende het schooljaar tegelijkertijd aan dezelfde thema’s / blokken gewerkt. 

Meteen aan het begin van het schooljaar wordt gestart met de lessen van Blok 1. 

In de eindverlatersgroepen wijken de blokken 5 en 6 af. Blok 5 gaat over het democratisch ABC. De kinderen krijgen inzicht in de democratie als staatsvorm, regels en wetten. Als er in een bepaald schooljaar verkiezingen zijn, biedt het programma aansluitend aan blok 5 een Verkiezingsproject. Blok 6 gaat over afscheid nemen.

Wat leren de kinderen?

De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aan bod: Inzicht in het effect van  je eigen gedrag op anderen.

 • Inlevingsvermogen: jezelf kunnen en willen verplaatsen in anderen.
 • Rekening houden met anderen; de ander serieus nemen.
 • Herkennen van gevoelens.
 • Omgaan met gevoelens.
 • Controle over jezelf; een rem op hinderlijk impulsief gedrag.
 • Conflicten oplossen door win-win situaties.
 • Meedenken hoe sommige dingen in de klas geregeld worden.
 • Zelfvertrouwen/ positief zelfbeeld versterken.

Voor thuis

In de nieuwsbrieven van school wordt u op de hoogte gehouden van het programma De Vreedzame School. Op de website van school staan de nieuwsbrieven van De Vreedzame school waarin de verschillende blokken aan de orde komen en waarin tips worden gegeven om met uw kind in gesprek te gaan over wat hij/zij heeft geleerd

 

Blok 1 We horen bij elkaar                                   

Alle groepen van de school starten met de lessen uit Blok1. Tijdens dit blok staat het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende schoolregels  maken leerkracht en kinderen  samen afspraken over hoe je met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas.

Om van een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. 

Ze leren over opstekers en afbrekers.  Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van.

Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van.

De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. 

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste drie weken iedere dag een Vreedzame School les. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één les.                                                               

Kletskaarten blok 1                     

De kinderen krijgen tijdens elk blok een ‘kletskaart’ mee. 

Blok 1 van De Vreedzame School heeft als thema: ‘We horen bij elkaar’. In dit blok werken we met elkaar aan een fijne groep waar iedereen elkaar kent en waarin iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt. 

U kunt met uw kind over blok 1 ‘kletsen’ aan de hand van deze vragen:

 • Met wie heb je vandaag gespeeld?
 • Noem eens een paar namen van kinderen in jouw klas? 
 • Wat vind je leuk om op school te doen? Is er ook iets wat je niet leuk vindt?
 • Welke regels en afspraken zijn er bij jou in de groep? 
 • Zijn er thuis ook regels hetzelfde als op school?
 • Welke taak heb jij al gedaan in de klas? En welke taak wil je graag doen?
 • Waarmee heb je een ander kind geholpen?
 • Waarmee wil je thuis helpen?
 • Wat is een opsteker en wat is een afbreker?
 • Zullen we elkaar een opsteker geven? 
 • Heb jij iemand wel eens een opsteker gegeven? Aan wie en waarom?
 • Wat zeg je als je plagen niet leuk vindt?
 • Kun je laten zien hoe ‘Stop! Hou op!’ gaat? 
 • Welke afspraken hebben jullie gemaakt over pesten?

Veel kletsplezier!

DOWNLOAD EN PRINT: Nieuwsbrief Blok 1 DVS