Je bekijkt nu Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school.

De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen  te verplaatsen. 

Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. 

Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. 

We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. We  bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. 

Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. 

De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar je blij van wordt.  

Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  les, die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt.

We leren de kinderen dat ze mogen “passen”.

Op school wordt het  steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de site www.vreedzaam.net of langskomen op school.

Wij  starten met de lessen uit:

Blok 4: We hebben hart voor elkaar:

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 • Het herkennen en benoemen van gevoelens.
 • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen.
 • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen. 
 • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst;  het gaat erom  hoe je ermee omgaat. 
 • Het nadenken waar je boos van wordt  en welk gedrag je dan vertoont.
 • Eerst afkoelen als je boos bent,  anders kan je niet nadenken over een oplossing.

Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet.

Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt.

 • Hoe je het voor elkaar kunt opnemen.
 • Hoe je het met elkaar leuk kan hebben.
 • Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt.

Tip voor thuis

Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.

Bespreek wat je kan doen als je boos bent:

 • gemeen terugdoen;
 • de ander z’n zin geven, je  terugtrekken;
 • weten wat je wil, rekening houden met wat jezelf wil en wat de ander wil.

Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing.

In blok 3 – “We hebben oor voor elkaar” hebben de kinderen geleerd:

 •  Dat het belangrijk is om duidelijk te zeggen wat je  bedoelt; dat voorkomt onnodige conflicten
 •  Goed naar elkaar te luisteren en samen te vatten. Je laat dan zien of je de ander goed begrepen hebt.
 •   Dat mensen op verschillende manieren naar dingen kijken. 
 •   We noemen dit het hebben van verschillende gezichtspunten. 
 •   Dat komt omdat we verschillende ervaringen,  
 •   verschillende gevoelens hebben en uit verschillende gezinnen komen.
 •   Verschillende gezichtspunten kunnen soms conflicten veroorzaken. 
 
DOWNLOAD EN PRINT: Nieuwsbrief Blok 4 DVS