MeeleefGezin

Als school willen wij graag een actieve bijdrage leveren aan het omzien naar elkaar. Daarom vragen wij uw aandacht voor het Stichting MeeleefGezin. Zij bieden een veilig en stabiel tweede ‘thuis’ voor kinderen van ouders met psychiatrische problemen.

Stichting MeeleefGezin heeft een programma ontwikkeld dat ouders met psychiatrische problemen de steun biedt van een meeleefgezin. Het project MeeleefGezin is door Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal (CJG) in samenwerking met Indigo Gelderland opgestart in Veenendaal. Stichting MeeleefGezin is de landelijke organisatie die ondersteunt bij de uitvoering van het project.

Meeleefgezinnen bieden veilige, stabiele opvang aan een jong kind in de leeftijd van 0 tot 5 jaar. Met de opvang ontlasten zij de ouders die even op krachten kunnen komen. Meeleefgezinnen dragen ertoe bij dat het kind thuis kan blijven wonen en de band met de ouders in stand blijft. Meeleefgezinnen zijn er voor de zorg voor het kind en dragen bij aan zijn ontwikkeling. De veiligheid, hechting en gezonde ontwikkeling van het kind staan voorop. Dat biedt het kind betere toekomstkansen.

Kijk voor meer informatie op: www.meeleefgezin.nl

Wilt u een steentje bijdragen aan de samenleving? Word dan meeleefgezin!