Speltherapie

Op SBO De Windroos is er mogelijkheid voor kinderen om speltherapie te krijgen. Speltherapie is een methode om kinderen te helpen als er sociaal emotionele en/of ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen zijn. Het kan een belangrijk hulpmiddel zijn om een gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang te brengen.

Een kind heeft meestal geen idee van de oorzaak van het probleem waar het last van heeft en vindt het vaak moeilijk om er woorden aan te geven. Voor kinderen is spel de meest natuurlijke manier om zich te uiten en spel heeft een krachtige communicatieve waarde. Kinderen kunnen in de vorm van spel emoties verwerken. Zij kunnen hun emoties binnen het spel verbeelden en er uiting aan geven waardoor het veilig voor hen blijft. Hoe veiliger het voor het kind is, hoe meer het kind de achterliggende gevoelens in het spel laat zien.

De therapeut ontdekt wat het kind bezighoudt en zal hierop inspelen om het kind te helpen zijn emoties te verwerken. De therapeut biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen en helpt het kind met doelgerichte interventies in het spel om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.