Je bekijkt nu Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

Blok 5: 

In de onderbouw zijn de  lessen  gericht op het:

 • herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
 • leren omgaan met je boosheid
 • weer goed maken n.a.v. een conflict
 • leren zoeken naar oplossingen voor een conflict
 • leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien
 • verschil tussen helpen bij een conflict als scheidsrechter  en helpen als mediator
 • leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen om te helpen wanneer je een conflict hebt.

In de bovenbouw leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:

 • de kinderen bedenken activiteiten om het voor iedereen nog leuker te maken in de klas en in de school.
 • de kinderen maken een krant voor de ouders over wat ze hebben gedaan voor de klas en voor de school
 • de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren van opdrachten en het zelf bedenken van en meebeslissen  over  plannen en activiteiten die goed zijn voor de  groep
 • de kinderen leren werken met klassencommissies en een schoolcommissies.

Algemeen

Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. 

Dat kan alleen als we kinderen het gevoel  geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. 

Binnen de school is afgesproken waarover  de kinderen mee mogen denken en beslissen.  

Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. 

Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. 

Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken  en mondt  uit in  het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het  om een  soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert  uit.  Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld  bezig houden met de  inrichting van de klas.  De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.

De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.vreedzaam.net of langskomen op school

In blok 4 – “We hebben hart voor  elkaar” hebben de kinderen geleerd, dat ze:

 • hun  eigen gevoelens kunnen herkennen;
 • weten wat hen boos maakt en welk gedrag ze dan vertonen;
 • gevoelens  zoals boos-zijn mogen hebben, maar dat het er om gaat hoe je er mee omgaat;
 • eerst moeten afkoelen voordat  ze  over oplossingen kunnen nadenken;
 • weten hoe het voelt om buiten gesloten te worden;
 • voor elkaar op moeten komen;
 • enkele klasgenoten beter hebben leren kennen door te vragen naar meningen en gevoelens in een interview;
 • zich in de gevoelens van een ander kunnen verplaatsen.

Tips voor thuis:

 • Neem de tijd om naar het verhaal van uw kind  te luisteren als hij/zij een conflict heeft.
 • Bedenk samen oplossingen waar iedereen tevreden over  is.
 • Bedenk samen met uw kind een plannetje om het thuis nog gezelliger te maken en spreek af wie wat doet
 • Laat uw kind(eren) eens meedenken en beslissen over dingen die u wilt gaan doen, bijvoorbeeld het kiezen van de vakantiebestemming, zodanig dat het voor iedereen leuk is.
DOWNLOAD  EN PRINT: