Je bekijkt nu Blok 3: We hebben oor voor elkaar

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

De kinderen leren belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen.

De lessen zijn gericht op:

 • Duidelijk vertellen. Goed kunnen communiceren is erg belangrijk bij het oplossen van conflicten. Een slechte communicatie kan conflicten verergeren. 
 • Goed en slecht luisteren. De kinderen leren actief naar elkaar te luisteren, goede  vragen te stellen en samen te vatten wat de ander heeft gezegd.
 • Misverstanden. Wat de een bedoelt en hoe de ander het begrijpt. Ze leren te zien hoe de interpretatie van een boodschap kan verschillen.
 • Gezichtspunten. De kinderen leren zich te verplaatsen in de mening of positie van een ander. 
 • Een mening onderbouwen met argumenten, in de bovenbouw door middel van debatteren.
 • Het overbruggen van meningsverschillen en komen tot overeenstemming. 
 • In groep 8 op het kritisch omgaan met informatie, en op het respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

De kinderen leren hun mening onder woorden te brengen en een ander te overtuigen. Ze oefenen met het geven van argumenten en voorbeelden.

Blok 3:  

Algemeen:

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’. 

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. 

Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen.

Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In de hoogste groep(en) leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen.

Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face. 

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.vreedzaam.net , of langskomen op school.

Blok 2    

In Blok 2  ‘We lossen conflicten zelf op’ hebben de kinderen geleerd:

 • Om een conflict zelf goed op te lossen. 
 • Om win-win oplossingen te bedenken.
 • Om het stappenplan PRAAT HET UIT toe te passen.
 • Om zich bewust te zijn van hun eigen manier van reageren op een conflict.
 • Rood– agressief, je bent boos en wordt driftig.
 • Blauw– weglopen, je zegt niet wat je ervan vindt.
 • Geel– stevig, je komt op voor jezelf.
 • Om na te denken over de druk van de groep en het hebben van een eigen mening.
 • Hoe  om te gaan met kritiek.

Tip voor thuis

Maak thuis gebruik van PRAAT HET UIT. Dit is een stappenplan dat gebruikt wordt om conflicten op te lossen. Het is op school beschikbaar.

En voor de ouders van de kleuters: bespreek de kletskaart van blok 3 met uw kind, bijvoorbeeld: “Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?” Of: “Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?”Of: “Hoe kun je iets ‘vertellen’ zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld met je gezicht, armen, handen? Laat zien dat je iets leuk vindt en niet leuk vindt.”

DOWNLOAD EN PRINT: Nieuwsbrief Blok 3 DVS