Ziekmelden

Bij ziekte van uw kind worden wij daarvan graag tijdig op de hoogte gebracht.Als uw kind wegens ziekte of andere redenen niet naar school kan komen, dan kunt u dat telefonisch melden op nummer:

0318 514389

Bij afwezigheid zonder berichtgeving wordt er gebeld om te vragen waar uw kind is. Zeker als uw kind op eigen gelegenheid op school komt, is het belangrijk te weten wat er aan de hand is.